ul.Zamkowa 5,32-005 Niepołomice (jako punkt startowy,lokalizacyjny)

Notariusz dr nauk prawnych Agnieszka Michnik

Mapka ukazująca trasę z Niepołomic do Kancelarii Notarialnej Agnieszki Michnik