ul.Kościuszki 20,32-800 Brzesko (przyjęto jako punkt startowy,wyznaczający trasę)

Notariusz dr nauk prawnych Agnieszka Michnik

Mapka ukazująca trasę z Brzeska do Kancelarii Notarialnej