Bochnia,Sądecka 10/5,Notariusz Niepołomice,Brzesko (patrz dojazd z tych miejscowości)

Notariusz dr nauk prawnych Agnieszka Michnik


Przed dokonaniem czynności notarialnej należy skontaktować się z kancelarią osobiście, telefonicznie lub drogą mailową w celu omówienia czynności, którą zamierza się dokonać  i   uzyskania informacji, jakie dokumenty będą wymagane do dokonania danego rodzaju czynności oraz kiedy należy dostarczyć je do kancelarii, a także ustalenia terminu w jakim czynność zostanie dokonana.

Umożliwi to należyte przygotowanie czynności przez kancelarię, przez co możliwe będzie sprawne jej przeprowadzenie w ustalonym terminie, a także przyspieszy zakończenie czynności.

Różne czynności wymagają różnego rodzaju dokumentów, choć w większości przypadków gdy czynność dotyczy umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości lub działu spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość, niezbędne są takie dokumenty jak:

- aktualny odpis z księgi wieczystej, który można otrzymać w Wydziale Ksiąg Wieczystych sądu, w którego okręgu położona jest nieruchomość,

- wypis z rejestru gruntów, który można uzyskać w Starostwie, w którego okręgu położona jest nieruchomość,

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami od nabycia nieruchomości.


tel.: (14) 611-61-99/(14) 611-61-52

fax: (14) 611-61-52

adres email:  agmichnik@gmail.com