Bochnia,S康ecka 10/5,Notariusz Brzesko,Niepo這mice (patrz dojazd z tych miejscowo軼i)


I. Koszty s康owe i podatki
II Wynagrodzenie notariusza


I. Koszty s康owe i podatki

Notariusz jest p豉tnikiem podatków od czynno軼i cywilnoprawnych oraz podatków od spadków i darowizn nale積ych od b璠帷ych podatnikami  stron, które dokonuj u notariusza czynno軼i notarialnych, a tak瞠 ma obowi您ek pobierania i odprowadzania do w豉軼iwego s康u op豉t nale積ych od  dokonywania  wpisów w ksi璕ach wieczystych. S to w istocie nale積o軼i pa雟twa oraz w豉軼iwych jednostek samorz康u terytorialnego, a  obowi您ek pobierania tych op豉t od stron i ich odprowadzania na rzecz w豉軼iwych instytucji zosta造 na這穎ne  na notariuszy z mocy ustawy.

Nale篡 wi璚 pami皻a,  瞠 w wi瘯szo軼i wypadków strony u notariusza, oprócz  tzw. taksy notarialnej stanowi帷ej wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynno軼i notarialnej, obowi您ane s ui軼i op豉ty s康owe i podatki, które notariusz nast瘼nie odprowadza do urz璠u skarbowego oraz w豉軼iwych s康ów.  Wysoko軼i tych op豉t zosta造 imperatywnie okre郵one przepisami prawa.
 

1.Op豉ty  s康owe
Dokonanie czynno軼i notarialnej niejednokrotnie wi捫e si z konieczno軼i ujawnienia okoliczno軼i b璠帷ych jej przedmiotem w ksi璕ach wieczystych. W takim wypadku do z這瞠nia stosownego wniosku o wpis zobowi您any jest notariusz, który czyni to przesy豉j帷 zawieraj帷y taki wniosek  wypis aktu notarialnego w豉軼iwemu s康owi, a strona obowi您ana jest do uiszczenia op豉ty od wniosku o wpis do ksi璕i wieczystej. Op豉t t równie nale篡 ui軼i notariuszowi, który nast瘼nie przekazuje j do w豉軼iwego s康u.

2.Podatki
Je瞠li dana czynno嗆 notarialna nale篡 do czynno軼i  podlegaj帷ych  opodatkowaniu podatkiem od czynno軼i  cywilnoprawnych lub podatkiem  od spadków i darowizn i nie jest zwolniona z tego podatku ze wzgl璠u na przedmiot opodatkowania b康  ze wzgl璠u na osob, strona zobowi您ana do zap豉ty podatku z mocy ustawy obowi您ana jest podatek ten ui軼i u notariusza. Wysoko嗆 podatku najcz窷ciej zale篡 od warto軼i przedmiotu dokonywanej  czynno軼i, stanowi帷 okre郵ony jej procent. Zatajenie lub podanie niezgodnie z rzeczywisto軼i danych mog帷ych mie wp造w na wysoko嗆 podatku podlega odpowiedzialno軼i karnej, a ponadto  organowi podatkowemu przys逝guje prawo podwy窺zenia warto軼i nabytych rzeczy lub praw maj徠kowych, je瞠li warto嗆 podana przez strony nie odpowiada warto軼i rynkowej, przy czym je瞠li organ podatkowy powo豉 bieg貫go, a warto嗆 okre郵ona z uwzgl璠nieniem jego opinii ró積i si o wi璚ej ni 33 % od warto軼i podanej przez nabywc, koszty opinii bieg貫go ponosi nabywca.


II Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynno軼i notarialnych przys逝guje wynagrodzenie okre郵one na podstawie umowy ze stronami czynno軼i, nie wy窺ze ni maksymalne stawki taksy notarialnej w豉軼iwe dla danej czynno軼i. Do wynagrodzenia tego doliczany jest podatek VAT w wysoko軼i 22 %, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g.