Bochnia,Sądecka 10/5,Notariusz Niepołomice,Brzesko (patrz dojazd z tych miejscowości)


Kancelaria notarialna
Notariusz
Agnieszka Michnik

Wykształcenie

1995 – 2000 studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończone z wynikiem bardzo dobrym

2000 – 2003 aplikacja sędziowska zakończona egzaminem sędziowskim złożonym z wynikiem bardzo dobrym

2007 – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych nadanego uchwałą rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2007-2008 – podyplomowe studia z zakresu Prawa Gospodarczego i Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej ukończone z wynikiem celującym

Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie C1 – potwierdzona egzaminem Certyficate in Advanced English

Znajomość języka niemieckiego

 
Doświadczenie zawodowe:

-         w latach 2003 – 2009 praktyka orzecznicza na stanowisku asesora, a następnie sędziego orzekającego w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

-         autorka publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z rejestrem przedsiębiorców funkcjonującym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego

-         obecnie notariusz prowadzący kancelarię notarialną w Bochni